"Nejčastěji jsme odhalili závady v provozní hygieně. Jednalo se o špinavé podlahy, špinavé zdi, regály, zastříkané omyvatelné závěsy směsí pro výrobu zmrzliny, špinavé prostory pro uložení náčiní pro prodej zmrzliny," popsala situaci ředitelka krajské hygienické stanice Helena Šebáková.

Dodala, že v jednom případě narazili na WC personálu na uložené obaly od zmrzlinové směsi. V mezerách mezi lednicemi našli i smetí a papírky z cigaret. A v jedné provozovně stál vedle kanystrů s koncentrátem pro výrobu zmrzliny otevřený insekticidní přípravek proti mravencům.

Provozovatelé často používají prošlé směsi 

Podle Šebákové podnikatelé také často používali směsi pro výrobu zmrzliny s prošlým datem spotřeby. "V jednom případě byl pytel s práškovou směsí pro výrobu zmrzliny uložen na zemi zvlhlý, směs byla po styku s vodou zatvrdlá," dodala Šebáková s tím, že mnohdy provozovatelé nedodrželi ani teploty určené pro skladování zmrzliny či surovin pro její výrobu.

Ve třiadvaceti provozovnách kontroloři našli 18 nedostatků, za které uložili blokové pokuty. "Můžeme konstatovat, že prodeji zmrzliny není ze strany prodávajících věnována náležitá pozornost. Přitom se jedná o pokrm konzumovaný zejména tou nejcitlivější částí naší populace, a to malými dětmi," řekla Šebáková.

Dodala, že každý kupující by si měl při koupi zmrzliny všímat zejména čistoty stánku, čistoty oděvu prodávajícího či toho, zda obsluha při prodeji nemanipuluje bez pomůcek jak s kornoutky, tak s přijímanými penězi.