Nicméně počet lidí nově nakažených virem HIV nadále výrazně převyšuje počet těch, kteří zahajují léčbu. Loni se nakazilo virem HIV 2,5 miliónu lidí, ale pouze milión začal brát potřebné léky.

Z odhadovaných 9,7 miliónu nemocných, kteří potřebují speciální léčení, se ho dostává sotva třetině. Téměř sedm miliónů nemocných k léčbě stále nemá přístup. "Taková situace je nepřijatelná," prohlásil Pan Ki-mun.

Cíl tří miliónů léčených si OSN původně vytkla pro rok 2005. Dosáhla ho díky snížení cen léčiv, lepšímu systému distribuce i vyšší poptávce. K dalšímu pokroku je třeba, aby mezinárodní společenství zvýšilo své finanční příspěvky, dodal generální tajemník OSN.

"Pokud nenastane větší a svižnější pokrok při léčení těch, kteří potřebují zásadní péči, břímě epidemie na domácnostech, komunitách a společnostech dál poroste," řekl Pan.

HIV nemocní mají padesátkrát vyšší pravděpodobnost onemocnění tuberkulózou

Loni na syndrom získaného selhání imunity (AIDS) zemřelo 2,1 miliónu lidí. Téměř 33,2 miliónu osob je podle statistik OSN virem nakaženo. Postižení mají navíc padesátkrát vyšší pravděpodobnost onemocnění tuberkulózou. HIV i tuberou nyní ve světě trpí 14 miliónů lidí. V afrických zemích je tuberkulóza vůbec nejčastější příčinou úmrtí osob nakažených HIV.

Úspěchy byly podle generálního tajemníka OSN dosaženy zejména v úsilí o snížení případů přenosu nákazy HIV z matky na nenarozené dítě. K potřebným lékům má nyní přístup téměř 1,5 miliónu žen, zatímco před dvěma lety to bylo 350 000. K léčení a k programům poskytujícím péči o nemocné mají nyní větší přístup zejména děti, řekl.

Splnění částečných cílů je "významným úspěchem pro veřejné zdraví", prohlásila generální ředitelka Světové zdravotnické organizace Margaret Chanová. "Dokazuje to, že s přijetím závazků a s odhodláním je naplnit je možné všechny překážky zdolat. Lidé žijící v podmínkách omezených zdrojů se mohou díky lékům vracet ke svému ekonomickému a společensky produktivnímu životu," uvedla.