Viníkem je glykoleter, který se právě do vodou ředitelných barev přidává. Pokud je muž vystaven dlouhodobě jeho účinkům, dochází u něj k úbytku spermií v ejakulátu a snižuje se tak mužova šance na početí dítěte.

Vědci z univerzit v Sheffieldu a Manchesteru zjistili, že muži pracující s vodou ředitelnými barvami mají až 2,5krát horší hemživost spermií než ti, kteří se s podobnými barvami nedostanou do styku. Glykoleter je přitom obsažen v celém spektru malířských potřeb.

Studie expertů z Británie sledovala nejen vliv chemikálií na malíře a natěrače, ale zohlednila také další rizikové faktory způsobující horší mobilitu, početnost a kvalitu spermií.

„Víme, že určité typy glykoleterů mohou ovlivňovat mužskou plodnost a používání těchto látek se za poslední dvě dekády omezilo. Nicméně naše výsledky napovídají tomu, že jsou stále přítomny na pracovišti a že je potřeba dále omezovat jejich užívání na pracovišti,“ uvedl v závěru studie profesor Andy Povey z University of Manchester.