K poslednímu dubnovému dni je u nás registrováno 1 101 případů HIV pozitivních pacientů, zatímco v roce 2002 jich bylo 552. Přitom od začátku roku 2008 do 31. března bylo v Česku zaznamenáno 59 nových HIV pozitivních případů.

Nárůst za měsíc duben byl 11 nových HIV pozitivních osob. Největší počet HIV pozitivních případů připadá na Prahu, následují Středočeský a Jihomoravský kraj.

Na opačné straně pomyslného žebříčku je kraj Vysočina a Pardubický kraj. U devíti lidí se nově od počátku letošního roku rozvinul AIDS, uvádí nová statistika Národní referenční laboratoře.

Když selže imunita

V případě nákazy, ke které může dojít při nechráněném pohlavním styku nebo při styku s kontaminovanou krví, napadá virus konkrétní typ bílých krvinek, známých jako pomocné T buňky nebo buňky CD4.

Tyto buňky koordinují imunitu organismu reagující na infekci. Mají za úkol rozpoznat zdroj infekce a stimulovat (povzbudit) produkci odpovídajících protilátek.

Infikováním a nakonec zničením buněk CD4 uchopí HIV kontrolu nad imunitním systémem organizmu. Infikované buňky se pak již nechovají tak, jak by měly. Místo, aby bojovaly s nemocí, ji naopak rozšiřují. Infikované buňky CD4 víří kopie viru. Když se nové viry dostanou z buňky, oslabí ji a eventuálně ji zničí.

Některé infekce se vyskytují stálě méně

Ve skutečnosti HIV postupně oslabuje schopnost imunitního systému reagovat. Popřípadě se imunitní systém tak oslabí, že organismus není schopen bojovat nejen proti HIV, ale ani proti jakékoliv další infekci.

Nemocemi, která doprovázejí HIV infekci a způsobují rozvinutou chorobu AIDS, jsou nejrůznější infekční onemocnění, encefalopatie a zhoubné nádory.

RNDr. Gustav Louženský ze společnosti Synlab říká "V poslední době jsme svědky postupné změny výskytu a charakteru oportunních infekcí. Díky dobře propracovaným schématům profylaxe se některé infekce vyskytují stále méně."

"K takové dobře zvládnutelné oportunní infekci patří především pneumocystová pneumonie, která byla v počátcích pandemie infekce HIV také nejčastější příčinou smrti. Podobně dobře dnes zvládáme terapii a profylaxi dalších parazitárních infekcí," dodává.

Lékaři rozeznají vir HIV již 3 týdny po nakažení

"Pro jejich léčbu je důležitá včasná diagnostika pomocí laboratorních testů, při nichž se pacientovi odebere vzorek krve. V současné době dokážeme nakažení virem HIV určit již 3 týdny od okamžiku, kdy došlo k rizikovému styku nebo kontaktu s infikovanou krví. Pacient se výsledky dozví 2 až 3 dny po odběru. HIV testy se provádějí na doporučení lékaře zdarma, ale je samozřejmě možné nechat si je provést i bez něho," dodává.

Současný vzestup počtu HIV pozitivních osob je alarmující. A domněnka, že se týká pouze homosexuálů a narkomanů, je zcela mylná, protože více než 30% procent nakažených jsou heterosexuálové, kteří nikdy drogy neužívali.

Lékaři proto vyzývají k prevenci, která stojí na třech základních pilířích: sexuální zdrženlivost, abstinence, věrnost a kondom. Prevence je stále nejlepší strategií v boji proti AIDS, neboť na rozdíl od terapie nemá žádné vedlejší účinky.