Ty totiž měly zdravé kosti v perfektním stavu i po stovce, aniž by přitom analýza jejich dědičnosti odhalila nějaké výjimečné geny podporující stavbu kostry. Proferos Perez z Barcelonské autonomní univerzity sledoval se svými kolegy 114 let starého muže.

Jeho výborný zdravotní stav prý souvisel s životním stylem, středomořskou stravou, mírným klimatem a pravidelnou fyzickou aktivitou.

Vědci sledovali strukturu jeho kostní hmoty a provedli také analýzu jeho DNA. Do studie byli zahrnuti rovněž čtyři další členové jeho rodiny, 101 let starý bratr, dvě dcery ve věku 81 a 77 let a neteř stará 85 let. Všichni žili v malém městečku na ostrově Menorca.

Z rozboru kostí vyšlo najevo, že jsou v perfektním stavu bez jakýchkoli anomálií a zlomenin. Genetická analýza ale neodhalila žádné speciální mutace genu KLOTHO, který ovlivňuje minerální hustotu kostí. U staříka také nebyly objeveny žádné speciální mutace genu LRP5, který podle všeho souvisí s dlouhověkostí.

Ačkoli vědci nevyloučili, že by mutace některých genů mohly mít vliv na dlouhověkost, pokročilý věk a perfektní zdravotní stav členů sledované rodiny podle nich souvisí s životním stylem ve Středomoří, mírným klimatem na ostrově, pravidelným pohybem a minimálním stresem.

Studie byla otištěna v odborném časopise Journal of Gerontology.