Nejhorší podle expertů z Univerzity v Glasgow je právě střídání období přejídání s obdobím přísných diet. Takový životní styl může u mladých jedinců způsobit tak silná skrytá poškození, že mohou vést ke zkrácení života až o čtvrtinu.

Skotové to prokázali při pokusech na rybách. Podle fyziologů na tom však lidé pravděpodobně nebudou o nic lépe.

Pokus na rybách prokázal o třetinu kratší délku života

„V průměru byla délka jejich života o třetinu kratší než u jedinců, kteří přijímali potravu pravidelně každý den,“ komentoval profesor Neil Metcalf výsledky svého pokusu s rybami, které překrmoval, aby je následně trápil hladovkou.

Přitom podle skotských expertů nedocházelo u ryb k rychlejšímu stárnutí organismu, ale častěji u nich docházelo k náhlému úmrtí.

„Zdá se, že nerovnoměrný růst způsobený fluktuací potravy je zodpovědný za zvýšené riziko náhlého úmrtí. Je to pravděpodobné, protože tělesné tkáně mají více vad a nedokonalostí, když rostou v nárazových skocích,“ dodal profesor Mecalfe.

Extrémní diety se negativně podepíší hlavně u mladistvých

Toto přitom podle něj bylo pozorováno u všech živočichů, kteří skokově rostou v důsledku nepravidelného příjmu potravy.

„Pokud bychom to aplikovali u lidí, patrně by se to objevilo jen u dětí a mladistvých. A týkalo by se to jen extrémních diet. Vynechávání jen jednoho jídla by nemělo žádný takový vliv, ale pokud by mladiství střídali týdny hladovění s přejídáním, pak by k tomu dojít mohlo,“ dodal Metcalfe.

Závěry studie byly publikovány v odborném časopise Proceedings of the Royal Society B.