Výzkumný tým měřil denně v 11:00 a v 16:00 hodin u skupiny obchodníků na londýnské burze hladinu testosteronu a údaje porovnával se ziskem nebo ztrátou, kterou makléři v ten den zaznamenali. Hladina testosteronu se ziskem výrazně rostla.

Podle psychologů se jedná o „efekt vítěze“ známý u sportovců. Úspěch u nich zvedá hladinu hormonu a to vede k pocitům sebejistoty a schopnosti riskovat.

Jestliže se však efekt dlouho opakuje, vysoká hladina testosteronu může oslabit schopnost rozumného úsudku a obchodníci neúměrně riskují. Příkladem jsou podle expertů případy tzv. bublin na burze, kdy obchodní aktivita horečnatě sílí.

„O vlivu emočních a hormonálních faktorů se v této souvislosti zatím neuvažovalo,“ řekl jeden z autorů studie profesor Joe Herbert.

Naučená bezmocnost

Zatímco však nárůst hladiny testosteronu může učinit z riskování návyk, v případě stresového hormonu kortizolu je tomu naopak. Jeho nadměrné množství zapříčiňuje skutečnost, že se lidé aktivně riziku vyhýbají, což potenciálně zhoršuje nepříznivou situaci.

„Za současné krize proto mohou obchodníci pocítit škodlivost chronického vystavení vlivu kortizolu a skončit v psychickém stavu známém jako „naučená bezmocnost“. Jestliže se toto stane, centrální banky mohou snižovat úrokové sazby a stejně zjistit, že obchodníci nechtějí kupovat riskantní aktiva,“ řekl další z vědců doktor John Coates.

V zóně

Oba scénáře se shodují se zkušenostmi, které má Jeremy Holt, psycholog pracující s investičními makléři. „Obchodníci často hovoří o „stavu v zóně“, který zažívají sportovci a během něhož pociťují nadměrnou kvalifikovanost, rozhodnost a jistotu. Je ale ohromující, kolikrát se jim opravdu daří a následně o všechen zisk přijdou, protože jsou příliš sebejistí. Často pak učiní něco zvláštního a iracionálního,“ řekl Holt.