A u osob mladších šedesáti let zvyšují deprese podle nizozemských a amerických psychiatrů riziko onemocnění Alzheimerovou chorobou až čtyřikrát. Informovali o tom na stránkách odborného časopisu Neurology and Archives of General Psychiatry.

Experti z nizozemské Erasmovy univerzity v Rotterdamu sledovali 486 osob během šesti let. Během tohoto období se rozvinula Alzheimerova choroba u 33 osob. Zatím však není jasné, jak a proč spolu deprese a toto degenerativní onemocnění souvisejí. Podle Nizozemců zřejmě deprese vedou ke ztrátě nervových buněk ve dvou oblastech mozku.

A právě poruchy funkce těchto dvou oblastí souvisí s Alzheimerovou chorobou. Při ní dochází k problémům s pamětí, myšlením i chováním tak, že dojde k ovlivnění pracovního života, koníčků i společenského života. S postupujícím věkem se nemoc zhoršuje a má fatální následky.