"Přerušení sezení může být co do intenzity a jednoduchosti podobné jako stání a protahování," uvedla vedoucí studie Genevieve N. Healyová z univerzity v Queenslandu.

Healyová a její kolegové hodnotili čas, který strávilo 168 dospělých dobrovolníků v bdělém stavu při sezení a fyzické aktivitě, a zjišťovali, zda přestávky v sezení mají vliv na váhu a metabolismus.

Skupina zdravých dobrovolníků ve věku od 30 do 87 let si vedla deník a v bdělém stavu měla na těle připevněn sedm dní v týdnu akcelerometr. Přístroj měřil délku, typ a intenzitu fyzické aktivity v bodech za minutu.

Výsledkem je menší objem v pase

Méně než sto bodů za minutu vědci označují za sedavou fázi, 100 a více bodů za minutu jako aktivní čas. Aktivita nízké intenzity je od 100 do 1 951 bodů za minutu a více než 1 951 bodů znamená střední až silnou aktivitu.

Účastníci strávili 57, 39 a 4 procenta bdělého stavu sezením, respektive nízkou či mírnou až silnou intenzitou pohybu. Přerušení sezení v průměru trvalo necelých pět minut, v bodech akcelerometru vyjádřeno 514 bodů za minutu.

Zjistili, že počet přerušení sezení se pozitivně odrážel na menším objemu v pase a nižší hladině triglyceridů.

Další studie by měly zkoumat fyziologickou a metabolickou reakci širší skupiny lidí za delší období sezení a pravidelného přerušování krátkodobými aktivitami, řekla Healyová.