Nemoc se může objevit v každém věku, více jsou ohroženy děti a senioři. Příčinou jsou elektrické výboje v mozku. Podle rozsahu výboje pacient buď upadne do bezvědomí a má křeče, nebo mu jen třeba škube ruka, má pocit, že slyší hlasy, či několik vteřin nepřítomně zírá.

"Systém video-EEG umožní doslova chytit epileptický záchvat při činu, protože dovolí nepřetržitě sledovat, jak se pacient chová a co se ve stejné chvíli děje v jeho mozku," vysvětlil přednosta kliniky dětské neurologie a centra pro léčbu epilepsie ve Fakultní nemocnici Motol Vladimír Komárek.

Lékaři se tak už podle něj nemusejí spoléhat na to, jak jim záchvat u dítěte popíšou rodiče. Mají také aktuální EEG, zatímco dříve museli vycházet z měření, která dělali po záchvatu, když k nim rodiče dítě dovedli.

Díky tomu se vyloučí nepřesnosti při stanovení diagnózy. EEG dovolí rozlišit, zda pacient měl skutečně epileptický záchvat. Podobné problémy totiž mohou mít lidé se srdeční arytmií. EEG také ukáže charakter záchvatu.

Podle vyšetření připravují léčbu na míru

"Teprve když vidíme, jak záchvat vypadá a jaké je při něm EEG, můžeme šít léčbu na míru," shrnul lékař. Vyšetření není nijak složité. Dítě leží v posteli nebo sedí, dívá se třeba na televizi, nebo si povídá s rodičem. Na hlavě má čepici s elektrodami, které jsou spojeny se systémem kabelem. Místnost trvale monitoruje kamera. Data si lékař propojí na počítači.

Video-EEG se využívá také při přípravě pacientů na epileptochirurgický zákrok. Aby operatér mohl odstranit zdroj špatných elektrických impulzů, musí zasáhnout přesně to místo, odkud vycházejí. Přitom nesmí porušit jiná důležitá centra, například řeči. Operace pomůže až 20 procentům pacientů, kteří nereagují na léky.

V Motole mají video-EEG už 15 let

Videomonitorovací EEG jednotku se třemi lůžky mají v Motole 15 let, získali na ni tehdy dva milióny korun od sponzorů. K dnešku vyšetřili už 2500 dětských pacientů.

Vybavení však zastarává, a tak chtějí oslovit letos sponzory znovu, aby jednotku rozšířili o další lůžko a celkově ji zmodernizovali.