„Existuje stále větší počet důkazů pro vztah mezi používáním mobilního telefonu a vznikem určitých nádorů mozku. Podle odhadů má toto nebezpečí širší následky na zdraví veřejnosti než azbest a kouření,“ uvedl Khurana pro britský list Independent.

Podle propočtů tohoto onkologa totiž na světě vlastní mobil tři miliardy lidí, což je více, než je na planetě kuřáků. Navíc podle něj nikdo zatím nevěří, že mobily skutečně způsobují nádory mozku, ačkoli to prokazuje stále více studií. Než vláda a telekomunikační společnosti něco podniknou, budou v příštím desetiletí milióny objetí uživatelů tohoto zařízení.

První varování před nadměrným používáním mobilu zvláště u dětí se objevily ve Francii a Německu. Všechny doposud publikované vědecké studie na toto téma ale uvádějí, že se souvislost mezi používáním mobilního telefonu a nádorovými onemocněními mozku neprokázala.