Chemoterapie ovlivňuje nejen nádorové buňky, ale i buňky zdravých tkání. Naproti tomu biologické léky blokují především molekuly, které jsou životně důležité pro nádorovou buňku, ale pro zdravou tkáň mají jen omezený význam.

Podle přednosty Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Luboše Petruželky z hlediska moderní onkologie se zdá, že chemoterapie již dosáhla hranice svých možností. Nové možnosti spatřují odborníci právě ve vývoji léků, které jsou řazeny mezi biologické nebo cílené.

Přínos cílených léků potvrdily i klinické studie. Některé z nich jsou standardní součástí léčby rakovinových onemocnění. "Významného pokroku bylo dosaženo v léčbě hematologických nádorů a časného karcinomu prsu, kde se zvýšilo procento nemocných, u kterých nedošlo k návratu nemoci," řekl Petruželka.

Bohužel někdy ani biologická léčba nepomůže

U některých nádorů sice biologické léky nevedou k úplnému uzdravení, ale ve srovnání s chemoterapií prodlužují život nemocným, aniž by se zhoršila jeho kvalita. Jedná se například o nemocné s pokročilými nádory plic, ledvin, tlustého střeva, konečníku a slinivky břišní.

Podle Petruželky s biologickou léčbou počítají i zdravotní pojišťovny. Česká onkologická společnost s Institutem biostatiky a analýz Masarykovy univerzity vypracovala odhady počtu nemocných, u kterých mají biologické léky význam. Všeobecná zdravotní pojišťovna na základě těchto odhadů garantovala, že vybraným onkologickým centrům uhradí náklady na tuto léčbu všem těmto nemocných.

První cílenou biologickou léčbu začali onkologové používat u pacientek s karcinomem prsu. Uplatnila se i při rakovině střeva, ledviny, hlavy a krku, a to zejména v časných stádiích onemocnění. Léčba je účinná, ale velmi drahá. Pro jednoho pacienta stojí zhruba 100 000 korun za měsíc.