U všech těchto porodnických novátorů mám pocit, jako kdyby se ocitli v roli Alenky v říši divů. Najednou zjistili něco, co obyčejné porodní báby věděly už v předminulém století. Což jim nebrání, aby tvrdili třeba to, že teprve jimi propagované, údajně nové objevy zavedou na porodní sály dodržování základních lidských práv.

Teprve díky radám, které dají budoucím rodičkám, se k nim prý personál začne chovat slušně. Sadističtí lékaři jim přestanou odebírat po porodu dítě a ponechávat ho ve frustrujícím osamění. Budou mít k porodu konečně důstojné prostředí, které dosud neměly. A budou moci rodit vleže, vkleče, vstoje nebo visící za ruce.

Prozradí jim, jak porodním asistentkám zabránit v tom, aby jim násilně oholily přirození, zejména pokud se na intimních místech samy dvakrát týdně holí. Nebo aby nedostaly potupný klystýr, a mohly tak porodit své dítě doprostřed vlastních výkalů.

Zdůrazní jim, proč je nutné, aby u porodu byl i manžel (dotyčný tak činí především proto, že to dnes patří ke společenské normě).

Ukřivděné porodní asistentky brojí proti lékařské péči

A objasní jim, proč je právě on musí chránit před zlým personálem. Navíc natočí porod na rodinné video, i když u toho třeba dvakrát omdlí. Nejdůležitější ale je, aby lékaři při porodu nepodávali rodičce léky, které by porod nedejbůh urychlily nebo utlumily její bolesti.

Za tím účelem se pořádají Světové týdny respektu k porodu. Konečně se po mnoha letech bloudění a tápání dozvíme, jak se rodí pravý Evropan.

Ukřivděné porodní asistentky poučí širokou veřejnost včetně školních dětí o tom, jak je přítomnost lékaře u porodu vlastně škodlivá. Porod je přece přirozený pochod a běží sám od sebe. Rodit lze i doma, na poli, v lese nebo na seně.

Komplikace, které ohrožují životy

Že se může z minuty na minutu vynořit komplikace, která ohrozí život novorozence i rodičky? Toho si nevšímejte a dál pořádejte různé festivaly i propagační akce přírodního porodu, jejichž náplň už zdálky zavání vymýváním mozků.

Pro moderní porodnické oddělení je přitom respektování lidských práv rodičky a jejích přání přirozeným cílem. A ne něčím, k čemu je dohnaly až srdnaté bojovnice za Světové týdny respektu k porodu.

Personál českých porodnic je vedený k tomu, aby se k rodícím ženám choval slušně a vstřícně. A tento trend zesiluje i konkurence mezi porodnicemi.

Jako porodník jsem za čtyřicet let praxe přivedl na svět tisíce dětí. Mohu prohlásit, že vzdělaný odborník nepotřebuje propagační akce, ani granty věnované Svě -tovému týdnu respektu k porodu. Ví, jak se rodí Evropan.

Větší počet císařsých řezů

Stoupající procento císařských řezů nepovažuji za porodnický alibismus, ale za vysvědčení odborné zodpovědnosti. K tomu, abych se choval k rodičkám slušně, v souladu s poznatky lékařské vědy a podle možností respektoval i jejich přání, nepotřebuji propagační hurá akce.

Peníze takto ušetřené pak může české zdravotnictví věnovat tam, kde je to opravdu potřeba.