Metaanalýzu tohoto problému provedli experti z University of Kentucky, kteří stanovili devět náhodných, řízených pokusů s transcendentální meditací u pacientů postižených hypertenzí.

Z výsledků vyplynulo, že pravidelné praktikování transcendentální meditace vedlo k průměrnému snížení systolického tlaku o 4,7 jednotek (milimetrů) a u diastolického o 3,2 jednotek.

Transcendentální meditace se provádí ráno a večer 15-20 minut v pohodlné pozici v sedě se zavřenýma očima. Během praktikování této techniky se tělo i mysl zklidní a zažíváme stav kliduplné bdělosti. Mysli je umožněno transcendovat (tj. překročit) veškerou mentální aktivitu, aby zažila nejjednodušší formu vědomí, kdy se vědomí vztahuje samo k sobě - čisté vědomí.

Podle profesora Jamese W. Andersona takové snížení krevního tlaku může významně přispět ke snížení rizika aterosklerotických kardiovaskulárních chorob bez použití léků s vedlejšími účinky.

Závěry studie byly publikovány v odborném časopise American Journal of Hypertension.