Pětistou transplantaci kostní dřeně podstoupil včera odpoledne na Klinice dětské hematologie a onkologie UK 2. LF v Motole 16letý český chlapec. Vhodný dárce byl pro něj nalezen v Českém národním registru dárců dřeně (ČNRDD). Díky tomuto v ČR nerozsáhlejšímu registru mohly být provedeny téměř čtyři stovky nepříbuzenských transplantací v České republice a více než stovka v zahraničí.

Podle předsedy správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně Vladimíra Kozi se pravděpodobnost nalezení vhodného dárce kostní dřeně dnes pohybuje kolem 70 %.

„Přesto existuje řada pacientů s extrémně vzácnými kombinacemi transplantačních znaků, pro které je šance najít dárce v našem registru velmi malá. To platí zejména pro příslušníky etnických menšin," vysvětluje primář Koza.

V celosvětové databázi je registrováno přes 11 miliónů potencionálních dárců Pokud se mezi více než 32 tisíci dobrovolníků přihlášených v ČNRDD nenajde vhodný dárce, je hledání rozšířeno na celosvětovou databázi registrující přes 11 miliónů potenciálních dárců.

Přihlásit se do registru může každý zdravý člověk do 35 let věku. Činnost registru je možné podpořit také formou dárcovské SMS ve tvaru: DMS KOSTNIDREN odeslanou na číslo 87777. Další informace lze získat na www.kostnidren.cz .