„Největším rizikem pro zdraví pacienta a životní prostředí je amalgámová výplň zubu z nedózovaného amalgámu hrazená z veřejného zdravotního pojištění,“ řekl v úterý prezident stomatologické komory Jiří Pekárek.

Uvedl, že archaickou přípravou a nepřesně odměřovaným množstvím rtuti a amalgámových pilin přímo v ordinaci vzniká nekvalitní výplňový materiál.

Zdravotní pojišťovny platí za tento výkon pouhých 170 korun, což pokrývá asi šest minut práce zubního lékaře a průměrných nákladů ordinace. Důsledkem je nedostatek času na provedení výplně, což v kombinaci se zastaralým materiálem vede k nedostatečně kvalitnímu provedení výplně a vysoké pravděpodobnosti vzniku dalších kazů, řekl Pekárek.

Dodal, že některé státy Evropy již amalgámové výplně zakazují nebo omezují. Je tomu tak například v Norsku, Švédsku a Dánsku. Podle Pekárka odstraňování starých amalgámových výplní zubu znamená opět značnou zátěž pro zdraví pacienta a vzniklý odpad může i ohrozit životní prostředí.

Rtuť může nepříznivě ovlivnit nervový systém a ledviny. Pokud je součástí hotové plomby, rizikem pro zdraví není. To je jen při jejím zpracování v ordinaci.

Plomby za 600 korun a víc

Východiskem je podle Pekárka použití nadstandardního, tedy kapslovaného dózovaného amalgámu, který minimalizuje manipulaci se rtutí a garantuje výrobcem přesně stanovený optimální poměr prášku a kovu pro vznik kvalitní slitiny.

Zubař ale takovýto materiál zpracovává v ústech pacienta déle, pojišťovna navíc tento materiál nehradí, a tak pacient musí počítat s tím, že plombu zaplatí v plné výši, což je zhruba od 600 Kč a víc. S touto možností by ale lékaž vždy měl pacienta seznámit, aby se pak mohl rozhodnout.

Dentální amalgám zůstává podle všech evropských doporučení základním materiálem. Je trvanlivý, snadno zpracovatelný a ekonomicky výhodný.

Pekárek oznámil, že komora nejedná se zdravotními pojišťovnami, aby bezpečnější nadstandardní amalgám hradily, protože to je věcí zákona. Sdělil, že zubaři chtějí, aby všechny plomby si pacient hradil v plné výši a ušetřených 1,5 miliardy za amalgámové plomby se daly například na ošetřování dětského chrupu.