Naplánujte si před tréninkem 10 až 15 minut času. Dýchejte klidně a pravidelně. Protáhněte se jen do příjemné hranice a ne přes bod bolesti – nekmitejte a nepérujte! Držte protažení 15 až 20 sekund a poté zopakujte.

Pro pohodlnější strečink použijte gymnastickou podložku, účinek cvičení podpoříte použitím pružin nebo latexového pásu.

:.Protažení prsního svalstva - Ve stoje veďte lehce ohnuté paže ve výši ramen dozadu. Zesilte vdechování do prsou. Alternativa: spojte ruce za zády a veďte lehce prohnuté paže pomalu nahoru. Zesilte nadechování do prsou.

:.Protažení šikmých břišních svalů (boční oblast břicha) - V poloze na zádech pokrčte nohy a vytočte je do strany, hlava se točí na druhou stranu. Zesíleně se nadechněte do protažené strany. Po pár vteřinách položte pokrčené nohy na druhou stranu.

:.Protažení velkých sedacích svalů - V poloze na zádech přitáhněte koleno k hrudníku. Poté vyměňte nohu.

:.Protažení spodní části zad - Vleže přitáhněte obě kolena k tělu a hlavě a udělejte kulatá záda.

:.Protažení kyčelních ohybačů (přední oblast kyčlí) - Proveďte výpad nohou, špičky nohou ukazují dopředu. Pánev se posune dopředu. Eventuálně horní polovinu těla lehce stáhněte dozadu.

:.Protažení přední části stehen - Ve stoje přitáhněte patu k hýždím. Přitom tlačte pánev lehce dopředu a koleno lehce táhněte dozadu. :.Protažení zadní části stehen - Ve stoje položte jednu patu dopředu, horní polovinu těla s rovnými zády nakloňte dopředu a ruce opřete o stojnou nohu. Pro větší intenzitu přitahujte jednou rukou volnou špičku nohy.:.Protažení lýtkových svalů (zadní lýtko) - Proveďte výpad nohou dopředu. Patu zadní, protahované nohy, položte na zem. Horní polovina těla je nakloněná dopředu a ruce se opírají o přední stehno.Protažení boční části stehen - Proveďte výpad nohou do boku, pokrčené koleno ukazuje na špičku nohy. Chodidlo by mělo být opticky před kolenem. Chodidlo protahované nohy táhněte natolik do strany a dolů, až ucítíte protažení.Všechny fotky: Archív firmy Kettler