Stejně jako v předešlých letech i v roce 2006 vyhledaly psychiatrickou pomoc častěji ženy než muži. Jejich podíl na počtu prvních vyšetření činil téměř 60 procent, a to i při srovnání v jednotlivých krajích.

Odborníci tento fenomén většinou vysvětlují tím, že ženy své problémy řeší v ordinaci, zatímco muži pitím alkoholu a sebevraždou. Dokazují to i čísla. U mužů jsou sebevraždy čtyřikrát častější než u žen.

Muži v roce 2006 psychiatra mnohem častěji navštívili kvůli alkoholu, drogám, nebo patologickému hráčství, než kvůli depresím a neurózám. Naopak na pohlaví méně nezávislé byly diagnózy schizofrenie, poruchy osobnosti a mentální retardace.

Praha vede v počtu lidí, kteří psychiatra vyhledají kvůli afektivním poruchám, například depresím a neurotickým potížím. Například Moravané ale Pražany výrazně předhánějí v problémech s alkoholem.