Zkušenosti s taneční drogou extází klesl z 8,3 procenta v roce 2003 na 4,6 procenta mladých lidí v loňském roce. Velmi mírně se snížila také obliba halucinogenů například LSD. Zatímco před pěti lety mělo zkušenosti s nimi 5,6 procenta, loni to bylo pět procent. Zkušenosti s pervitinem klesly z 4,2 procenta na 3,5 procenta šestnáctiletých.

Pokles zaznamenali autoři studie také u opiátů (heroinu), sedativ a těkavých látek. Alespoň jednu zkušenost s nelegální drogou má podle výzkumu zhruba 300 000 dospívajících. Drogy jsou oblíbeny nejvíce u šestnáctiletých studentů v Ústeckém a Karlovarském kraji, za nimi následují Liberecký a Olomoucký kraj. V pití alkoholu se situace od 90. let výrazně nezměnila, což je vzhledem k relativně vysoké spotřebě alkoholu mezi mladými lidmi v ČR podle studie varující údaj. Pět a více sklenic při jedné příležitosti častěji než třikrát v měsíci vypije asi 20 procent šestnáctiletých studentů.

Studie ESPAD, která vznikla pod záštitou Rady Evropy, přinesla první výsledky ve 26 evropských zemích poprvé v roce 1995. Výzkum se koná prostřednictvím školních dotazníků v náhodně vybraných středních školách. V ČR se loni výzkumu zúčastnilo 3914 dospívajících, většinou šlo o studenty narozené v roce 1991.