„Závěry této nové analýzy již dříve publikovaných studií předkládají, že dlouhodobý účinek chronické periodontitidy může být tím, co nakonec vede k onemocnění oběhové soustavy,“ tvrdí profesor Kenneth Kornman z Howard University.

Ten ve své revizní studii srovnával výsledky jedenácti předchozích výzkumů, které se souvislostmi mezi záněty dásní a onemocněními srdce zabývaly. Většina těchto studií přitom došla k závěru, že u osob, které měly zánět dásní a jejichž oběhový systém byl vystaven velkému množství bakterií, bylo zároveň velmi vysoké riziko onemocnění věnčitých cév srdce či vzniku aterosklerotických nánosů na stěnách tepen.

A jedinou prevencí periodontálních zánětů je důkladná ústní hygiena, tedy čištění zubů nejlépe třikrát denně a používání dentální nitě a ústní vody.

Závěry studie byly publikovány v odborném časopise Journal of Periodontology.