Podobný byt pro až pět mužů už Ledovec rok provozuje v Dýšině nedaleko Plzně, příští rok na jaře by sdružení chtělo zřídit další takový byt pro muže přímo v Plzni. Chráněné bydlení pro duševně nemocné je určeno pro lidi, kteří prošli psychiatrickými léčebnami nebo léčebnými terapiemi či komunitami a snaží se opět zapojit do normálního života.

Je to pro ně jakýsi tréninkový byt a má jim pomoci na cestě z ústavní léčby do normálního života. V bytě žijí a obstarávají si základní potřeby, terapeuti, případně další odborníci, za nimi docházejí a pomáhají jim lépe zvládat nástrahy samostatného života.

Pomáhají i při jednání s úřady, s žádostmi o sociální dávky nebo při obstarávání práce a budoucího samostatného bydlení. Každý klient si přitom musí sám individuálně určit tempo, které mu vyhovuje včetně počtu hodin, které je schopný strávit v zaměstnání. "Duševní onemocnění pro ně představuje handicap a naší snahou je, aby s určitou mírou pomoci tento handicap kompenzovali," řekl Fojtíček.

Typy chráněného bydlení se rozvíjí 

Ne všichni jsou po pobytu v chráněném bytě schopní žít dál samostatně. Někteří se vracejí zpět do péče léčebny. Po roce provozu bytu v Dýšině ale jsou i lidé, kteří si dokázali s pomocí terapeutů a odborníků najít práci, bydlení a žít samostatně.

Ačkoliv v západní Evropě je podle Fojtíčka podobný typ chráněného bydlení pro duševně nemocné rozvíjejícím se trendem, v tuzemsku zatím mnoho podobných projektů není.