Ze srovnání údajů z 20 evropských zemí, které Evropské středisko pro kontrolu a prevenci (ECDC) pravidelně dodávají data, vyplývá, že počet nemocných AIDS se od roku 1999 téměř zdvojnásobil. Zatímco v roce 1999 bylo ve sledovaných zemích 28,8 nakažených HIV na jeden milión obyvatel, v loňském roce už to bylo 57,5 nakažených. 

V evropských zemích se v roce 2006 objevilo celkem 86 912 nových pacientů s virem HIV. Nejvíce nových nemocných, přes dvě stovky na milión obyvatel, se objevilo v Estonsku, Rusku, na Ukrajině a v Portugalsku. Naopak státy střední Evropy včetně ČR a Slovenska patří k těm zemím, kde nemocných přibývá relativně nejpomaleji. 

Nejvíce je postižena Afrika

V roce 2006 čeští a slovenští lékaři diagnostikovali infekci virem HIV necelé stovce nových pacientů. Slovensko je, s pěti nově nakaženými na milión obyvatel, v EU zemí, kde pacientů přibylo nejméně. ČR, Maďarsko a Rumunsko jsou s necelými deseti nakaženými na milión obyvatel v závěsu za Slovenskem. 

Podle poslední zprávy OSN se na světě virem HIV denně nakazí 6800 lidí a 5700 lidí na AIDS každý den zemře. Nejvíce doléhá nemoc na Afriku, kde žije 22,5 miliónu lidí s virem HIV. V Asii je nakaženo 4,9 miliónu lidí a za poslední sledovaný rok se tam HIV nakazilo 440 000 lidí.