Zhoubný vliv na zdraví člověka mají polycyklické aromatické uhlovodíky, kterých je v cigaretovém kouři velké množství. Během laboratorních testů experti z Torontské Univerzity prokázali, že právě tyto látky ovlivňují budoucí plodnost ještě nenarozených dívek. Chemikálii vstřikovali gravidním samicím myší a následně zkoumali plodnost jejich dcer. Ty měly přitom výrazně méně folikulů, buněčných shluků, z nichž se uvolňuje zralé vajíčko.

Profesorka Andrea Jurisicova zjistila, jak polycyklické aromatické uhlovodíky ovlivňují plodnost. Působí totiž na buněčný receptor pro uhlovodík aryl, ten přitom řídí vyjádření genu Harakiri, který kóduje bílkovinu způsobující buněčnou smrt známou jako apoptózu.