"Za 4,5 roku jsme použili mechanickou podporu u 50 pacientů, z nich 36 bylo úspěšně transplantováno, dva pacienti jsou napojeni. Díky tomu se podařilo snížit úmrtnost na čekací listině z 29 na 12 procent, to je velký přínos v transplantačním programu," řekl přednosta kardiocentra IKEM Jan Pirk.

"Umělé srdce je mostem k transplantaci," uvedl ředitel IKEM Jan Malý. Přístroj je vhodný pro lidi s chronickým srdečním selháním. Těch je stále více, protože medicína dokáže udržet při životě stále více pacientů se srdečním onemocněním. Dříve nebo později dospějí až k transplantaci.

Umělé srdce má dvě části, obě zůstávají mimo tělo pacienta. Jsou to umělé srdeční komory s kanylami a pohonná a řídící jednotka. Selhávající srdce pacienta zůstane v hrudníku a pomocí speciálních trubiček jsou k němu připojeny dvě čerpací komůrky, každá nahrazuje jednu srdeční komoru. Pohon je zajišťován mechanicky.

Pacienti čekají na transplantaci srdce více než rok

Pirk připomněl, že transplantace srdce začaly v Česku v roce 1984. V dalších letech počet stoupal, v roce 1997 dosáhl 65. Tehdy se na nové srdce čekalo tři měsíce. V posledních letech se transplantuje ročně 35 až 40 srdcí, pacienti čekají více než rok.

Příčinou je podle Pirka nedostatek srdcí. Pozitivní je, že záchranná služba má lepší vybavení a více lidí zachrání. Co se dá změnit, je přístup nemocnic, které připravují dárce. Po ostravské kauze z konce 90. let, kdy údajně dárce na operačním stole začal dýchat, se lékaři obávají.

Pirk podotkl, že pro nemocnice není příprava dárců výhodná. "Transplantační tým k nim vletí, naruší chod oddělení, nadělá nepořádek. Musejí po nás uklízet a nic z toho nemají," popsal situaci.

První náměstek ministra zdravotnictví Marek Šnajdr řekl, že jednají se zdravotními pojišťovnami, aby od příštího roku za přípravu dárců nemocnicím platily. Součástí ministerských záměrů je i vzdělávání lékařů v tom, jak vybírat vhodné dárce a komunikovat s příbuznými, aby souhlas neodpírali. V Česku zákon předpokládá souhlas, v registru "odpíračů" je zhruba 750 lidí.