V roce 2000 slíbili vedoucí představitelé 189 států na summitu OSN, že společnými silami sníží do roku 2015 na polovinu počet nejchudších lidí, kteří živoří s prostředky nižšími než jeden americký dolar na den. Loni na podzim demonstrovalo více než 23 miliónů lidí v 87 zemích za to, aby plán na omezení chudoby a sliby vyslovené v roce 2000 byly naplněny. Účastníci velkého globálního happeningu povstali a symbolicky vyjádřili své odhodlání podpořit boj proti chudobě.

Letos se projekt Rozvojových cílů tisíciletí dostal do svého poločasu. Řada cílů však může zůstat nesplněna, pokud nebudou přijata okamžitá a rázná opatření. Právě na jejich podporu je na letošní podzim znovu připravena akce STAND UP - Postavme se chudobě!

Připojte se svou vlastní akcí STAND UP

Kdokoli má chuť a čas zorganizovat skupinu, která se k akci připojí, je vítán. Vaší kreativitě se meze nekladou. Zaregistrujte proto svou akci prostřednictvím internetu na stránce kampaně www.standagainstpoverty.org . Po skončení se na tuto stránku musíte vrátit a ke své akci připojit počet účastníků. Registraci, která je potřebná pro splnění podmínek pro zápis do Guinnessovy knihy rekordů, můžete provést také pomocí SMS či tzv. on-line komunit. O radu a pomoc se můžete obrátit i na Informační centrum OSN v Praze (tel. 257199831, info@osn.cz).