Autoři z University of Aberdeen tvrdí, že u vzorku žen užívajících antikoncepci nebylo sledováno žádné celkové zvýšené riziko vzniku rakoviny. Naopak bylo statisticky popsáno tři až dvanáctiprocentní snížení rizika v závislosti na tom, jaká skupina dat byla zkoumána.

Přesto mezi ženami užívajícími pilulky více než osm let, kterých je v populaci zhruba 25 procent, bylo statisticky prokázáno zvýšené riziko rakoviny děložního čípku a centrální nervové soustavy. Ale u stejné skupiny zároveň došlo k omezení rizika vzniku rakoviny vaječníků. "Perorální antikoncepce nesouvisela s celkovým zvýšeným rizikem rakoviny," tvrdí autoři z Aberdeenu.

V roce 2005 australští vědci přišli se studií, v níž prokázali, že mladé ženy s určitým typem genetické mutace, způsobujícím vysoké riziko onemocnění rakovinou prsu, užíváním perorální antikoncepce snižují riziko vzniku této zhoubné choroby.