U věkových skupin mezi 35. a 44. rokem a 55. a 64. rokem života nebyly patrné žádné rozdíly mezi pohlavími.

Ačkoli nejvyšší hrozbu představuje mrtvice pro osoby ve věkové skupině po padesátém roce života, ucpáním mozkové cévy mohou být stiženi i lidé středního věku či mladé osoby, zvláště pokud trpí nadváhou nebo jsou obézní.

Ve věkové skupině 45 až 54 let však byly ženy ohroženy mrtvicí až dvakrát častěji než muži. "Ačkoli k některým hlavním faktorům přispívajícím ke vzniku mrtvice u žen v tomto věku patří objem tukových zásob v pase a srdečně-cévní nemoci, není zatím jasné, proč je mezi pohlavími v tomto věkovém rozmezí takový rozdíl," napsala autorka studie Amytis Towfighiová.

Expertka na nemoci srdce a cév dále uvedla, že s přibývajícím věkem se ve srovnání s muži stejného věku u žen výrazněji zvyšuje citlivost vůči některým rizikovým faktorům včetně systolického krevního tlaku a celkového cholesterolu v krvi.