Charitativní akci Kapka pořádají skauti už podeváté společně s Nadací pro transplantaci kostní dřeně, informovala mluvčí Junáka Anna Voňavková. Minulý ročník vynesl Českému národnímu registru dárců dřeně téměř jeden milion korun. 

Nadace pro transplantace kostní dřeně podporuje programy ke zkvalitnění života lidí, kteří onemocní leukémií či jinou těžkou chorobou krve. Propaguje dárcovství kostní dřeně a shromažďuje finanční prostředky nutné na drahé laboratorní testy při vstupu dárců do registru.

Nejvíce se Kapce každoročně daří v Brně, loni tam skauti u čerpacích stanic dokázali během tří víkendových dní získat téměř 200 000 korun. Letošní akce se koná od pátku do neděle v padesátce obcí a měst, zúčastní se jí téměř tisícovka dobrovolníků z řad skautů ve věku 15 až 30 let.