Dlouhodobé užívání aspirinu se ale všeobecně nedoporučuje, protože u některých lidí hrozí riziko žaludečních problémů. Velmi užitečné je zejména u lidí, u nichž je vysoké riziko propuknutí rakoviny. 

Britští vědci do své studie zahrnuli výsledky předchozích výzkumů, zejména dvou rozsáhlých experimentů z konce 70. a počátku 80. let. Do studie bylo zapojeno více než 7500 lidí, kteří byli rozděleni do několika skupin. Každá brala pod dobu pěti až sedmi let jinou dávku aspirinu - 300, 500 nebo 1200 miligramů a jedna skupina užívala placebo. Všichni byli sledováni dalších 20 let a zjišťovala se úmrtnost na rakovinu střev.  Podle vědců lze hodnotit účinky nejméně po deseti letech, protože to je doba, za jakou se předrakovinový stav rozvine v rakovinu. 

Ochranný účinek aspirinu se prokázal u všech zkoumaných lidí bez ohledu na věk, pohlaví, rasu nebo původ. Byl také zřetelně vidět u lidí, kteří mají v blízké rodině rakovinu tlustého střeva, což běžně zvyšuje dvakrát až čtyřikrát riziko ohrožení života. 

Užívání aspirinu může mít i vedlejší účinky

Působení aspirinu sledovaly i jiné výzkumy, ale při tomto nejnovějším byly lidem poprvé dávány různé dávky aspirinu nebo placebo, zatímco ty dosavadní porovnávaly působení aspirinu u lidí nemocných rakovinou střev se zdravými lidmi. 

Vědci z jiných zemí v odborném časopise Lancet, kde byly výsledky bádání uveřejněny, uvítali "přesvědčivé důkazy" Britů, že aspirin může snížit výskyt rakoviny tlustého střeva. Upozorňují ale na potenciální riziko při dlouhodobém užívání tohoto léku a připomínají alternativní preventivní metody, jako je screening. 

"Výsledky výzkumu nejsou ale dostačující k tomu, aby se dalo globálně doporučit všem lidem, aby užívali aspirin jako prevenci před rakovinou," uvedl Andrew Chan ze všeobecné nemocnice v Bostonu. "Dlouhodobé užívání aspirinu může mít u některých lidí vedlejší účinky."