Seznam dermatologů, kteří se letos k Evropskému dni melanomu připojili, je možné najít na adrese www.melanoma.cz. Kontakt na kožní lékaře lze získat také na telefonním čísle 246 060 633. 

Loni v Den melanomu navštívilo v Česku dermatologická pracoviště téměř 6000 lidí. Lékaři u 54 z nich vyslovili podezření na melanom. Histologické vyšetření jich potvrdilo 14. Objevili také dalších 74 méně rizikových zhoubných nádorů. 

Počet pacientů s rakovinou kůže se stále zvyšuje

Výskyt melanomu je v Česku i ve světě stále častější a roste i počet lidí, kterým se melanom stal osudným. Od roku 1970 se počet zemřelých s melanomem téměř zdvojnásobil a počet pacientů vzrostl více než pětkrát. Obdobně se zvyšuje i výskyt dalších zhoubných nádorů kůže. 

Větší riziko vzniku maligního melanomu je u osob, které mají na své kůži pigmentová znaménka. Podle některých autorů přítomnost 50 až 90 pigmentových mateřských znamének zvyšuje vznik maligního melanomu až dvakrát. Většímu riziku jsou vystaveni lidé,  v jejichž rodině se nějaká rakovina kůže vyskytovala.