Po řadě úspěšných testů na zvířatech se profesor Mike Cawthorne z Buckingham University rozhodl připravit mléko obohacené leptinem, které by pomáhalo lidem a bylo pro ně bezpečné. Ve svých pokusech u mláďat laboratorních hlodavců dokázal, že právě výše zmíněný hormon podávaný od narození omezuje přejídání a vede ke střídmé konzumaci.

"Obohacené mléko má jednoduše řečeno to, co mělo původně. Mateřské mléko leptin totiž obsahuje. Musíte tuto látku přijímat jen v určitý krátký čas velmi časně na počátku života. Víme, že kojené děti mají menší tendenci k obezitě v dospělosti," uvedl Cawthorne pro Daily Mirror.

Jenže řada vědců míní, že obezita je problém společenský nikoli fyziologický. A věří, že lidé by neměli spoléhat na obohacené mléko, ale spíše na změnu svého životního stylu.