U alkoholiků vzniká steatohepatitida právě negativním působením etanolu na orgán. Jenže také u obézních dětí může dojít k poškozením jater, v nichž se ukládá nadbytek tuku a dochází k nevratným změnám v tkáni.

"Sledujeme rostoucí počet mladých lidí s tímto onemocněním a musíme řešit tento problém předtím, než se plně rozvine v dospělosti," varoval profesor Jean Molleston z Indiana University. Podle jeho názoru by každé dítě s nadváhou mělo být testováno na nealkoholickou steatohepatitidu, poněvadž je to choroba skutečně velmi nebezpečná.

Steatohepatitida se rozvíjí u alkoholiků, pokud však vzniká v důsledku nesprávné výživy, pak se hovoří o nealkoholické formě neboli tukové nemoci jater. Vyvolat ji však mohou také stresory, některé léky a součinnost nepříznivých faktorů.