Vědci testovali několik dobrovolníků při paměťových pokusech. Polovině z nich ukazovali páry obrázků na monitoru a zároveň ji nechali vdechovat růžovou esenci, druhá půlka pak měla to samé činit v dobře větrané místnosti bez jakékoli vůně. Všichni zúčastnění spali v laboratoři, polovina opět při vdechování esence, druhá část bez jakýchkoli pachů.

Druhý den se všichni dobrovolníci účastnili testů, během nichž měli identifikovat obrázky na monitoru a jejich správnou pozici. Nejlepších výsledků dosáhly osoby, které se učily rozložení nazpaměť při vdechování esence a které také při tomto aroma usínaly.

Důležité je vdechovat vůni i při spánku

Ti, kteří vdechovali vůni jen při spánku, ale nikoli při učení, neměli lepší výsledky než osoby, jež nevdechovaly esenci vůbec. Odborníci pak pro ověření výsledků testu nechali další skupinu osob vdechovat esenci při učení, ale ne při spánku. Opět se neprojevil žádný pozitivní vliv na učení a paměť.

"Důležité je tedy vdechovat vůni nejen při učení, ale rovněž během spánku," sdělili němečtí experti.

Aromaterapie ovlivňuje část mozku označovanou jako hippocampus, která je zodpovědná za emoce a paměťové procesy. Když je stimulována vůní během učení i spánku, pak se kapacita paměti zvýší.