Kouření v těhotenství vážně ohrožuje zdraví vyvíjejícího se dítěte. Podle nejnovějších výzkumů však také ovlivňuje závislost potomka na cigaretách.

"Kouření v těhotenství může poškodit dítě nejen předčasným porodem či nižší porodní váhou. Působí změny ve vývoji mozku dítěte, které mohou přetrvat po celý život," tvrdí profesor Edward Levin.

Přestat kouřit na chvíli může každý. Ale přestat kouřit navždy je obtížné pro řadu lidí, kteří byli vystaveni účinkům tabákových zplodin v matčině lůně. Při odborné pomoci s odvykáním kouření by tento fakt měl být zohledněn.