"Jakmile se ocitnou v období přechodu z adolescence do dospělosti, často začnou snídani ignorovat a více holdovat konzumaci rychlého občerstvení. A obě chování prokazatelně zvyšují riziko přibývání na váze," tvrdí psycholožka Heather Niemeierová z Rhode Islandu, kde se na Brownově univerzitě zabývají výzkumem mládeže a stravovacích návyků.

Vědci míní, že důležitou roli hrají rodiče. Ti mají šanci nejen dětem vštěpovat stravovací návyky, tedy především pravidelné dodržování denního harmonogramu. Ale musejí jim jít také příkladem. Když rodiče sami zanedbávají snídaně, děti se budou chovat podobně. Na počátku dospělosti za svou výživu přebírají plnou zodpovědnost a nejčastěji právě začnou vynechávat snídaně a zvyknou si na rychlé občerstvení.