To znamená: krevních cukrů, cholesterolu, krevního tlaku, glykovaného hemoglobinu atd. MUDr. Jiří Březina, diabetolog z Mělníka, to komentuje: "Diabetes vyžaduje poučeného pacienta, který své vědomosti dokáže uplatnit při kompenzaci cukrovky stejně samozřejmě jako řidič své dovednosti při řízení auta. Takových ale najdete mezi diabetiky málo. Je to také proto, že nemoc chce od pacienta kázeň. Stejně jako to, aby sledoval novinky a uměl je efektivně využívat při každodenním krocení cukrů v krvi."

Zajímejte se o svůj dlouhodobý cukr

Zná to každý diabetik: týden až dva před kontrolou u lékaře se snaží víc hlídat. Někteří dokonce hladoví nebo dělají další triky, aby srazili příliš vysokou hladinu glykemie, tedy cukru v krvi. Když se od lékaře dozvědí, že to je jakž takž v pořádku, začnou zase lajdat. Ale i ti, kteří se snaží dodržovat zásady diabetické životosprávy, se díky glukometru dozvědí pouze okamžitý stav hladiny krevního cukru. A ten může být zkreslující.

Protože špatná kompenzace krevních cukrů hrozí zdravotními komplikacemi, které mohou diabetika zmrzačit (slepota, selhání ledvin, amputace nohy atd.) a zdravotním pojišťovnám pustí pořádně žilou, začínají diabetologové u svých pacientům stále častěji sledovat glykovaný hemoglobin (někdy o něm mluví jako o dlouhém cukru).

"Zachycuje stav kompenzace diabetu za poslední 2 až 3 měsíce," říká doktor Březina. "Dává objektivnější obraz o tom, jak úspěšný je pacient v léčbě své nemoci. Měří se v procentech. Normální hodnota je do 4,5 %." Pokud diabetik případnou zvýšenou hodnotu sníží o 1 %, zmenší riziko:

* amputace končetin o 43 %,
* poškození ledvin nebo očí o 37 %,
* úmrtí spojené s diabetem o 21 %,
* infarktu o 14 % atd.

Stav cukrovky ovlivňuje souhra správné stravy, pohybu i léků. Výsledný efekt bývá sice u různých lidi rozdílný, ale glykovaný hemoglobin ho dokáže zrcadlit celkem objektivně. Ne náhodou mu někteří diabetici přezdívají žalobníček. Nejde však jen o to, že odhalí případné podfuky. "Jde o to, že může pacientovi pomoci v tom, aby přišel na chyby, které dělá, a neví o tom," říká doktor Březina.

Úroveň kompenzace cukrovky je u nás špatná a nezlepšuje se. Na rozdíl od kontroly krevního tlaku, cholesterolu i dalších rizikových faktorů. Tím spíš by se pacienti měli sami aktivně zajímat o hodnoty svého glykovaného hemoglobinu. Na výši glykémie závisí jejich zdraví a s ohledem na hrozbu vážných komplikací také kvalita života nebo i život sám.

Překvapení ze skořice

Zajímavým doplňkem léčby se zdá být extrakt ze skořice, který zvyšuje citlivost tkání na inzulín. V klinickém testování snižoval v dávce 1-6 gramů denně příliš vysoké krevní cukry o 18-29 %, cholesterol o 12-16 % a triacylglyceroly o 23-30 %. Nemá prakticky žádné vedlejší účinky, a pokud někomu nepomůže, tak mu podle všeho neublíží.

Zdá se, že největší užitek by z něj mohli mít (po konzultaci s lékařem) ti pacienti, kteří mají cukrovku nejhůř kompenzovanou. U řady z nich může snížit i dávkování inzulínu. Ale v žádném případě nenahrazuje léky.

V lékárnách se objevuje také potravinový doplněk s chrómem navázaným na pivovarské kvasnice. U pacientů, kteří mají snížené množství tohoto prvku v organismu, může zlepšit metabolismus krevního cukru a u někoho snížit i chuť na sladké.

Háček je v tom, že nedostatek chrómu se obtížně zjišťuje. Proto se nejjednodušší jeví to, když diabetik přípravek vyzkouší. Dobré ale je, pokud se o jeho možném přínosu poradí nejprve s lékařem.

Test na zhoršenou citlivost nohou
Nepříjemnou komplikací, které často doprovázejí pokročilejší cukrovku, je špatné cévní zásobování nohou a porucha jejich citlivosti, tzv. neuropatie. Na to, jestli diabetik neuropatii má, aniž by si to uvědomoval, nebo jestli mu hrozí, se objevil jednoduchý test. Pacient si na nohu přilepí speciální náplast, kterou si koupí v lékárně. Ta se během deseti minut zbarví. A podle barvy člověk vidí, jak na tom je. Bývá to však jen informace. Ne diagnóza. Tu může stanovit pouze lékař.

Nové léky na obzoru
Posledními hity jsou nové druhy léků nebo nové způsoby aplikace, které pomáhají srovnat hladiny krevních cukrů. Začátkem příštího roku to bude inhalační inzulín, určený zejména lidem, kteří si ho z nejrůznějších důvodů nemohou píchat. V USA se začala používat látka označovaná jako GLP 1. Tlumí vstřebávání glukózy ze zažívacího traktu, a eliminuje tak příliš vysoké hladiny krevního cukru, které hrozí poškozováním cév a dalšími potížemi. Zmenšuje i pocit hladu a pomáhá diabetikovi, aby se zbavil aspoň části nadbytečných kil. V Jižní Americe zkoušejí novou formu inzulínu. Pacient si vloží pod jazyk tabletku a inzulín se vstřebá sliznicemi do krve. A tak bychom mohli pokračovat. Novinky mohou diabetici sledovat na internetu: www.diabetacek. cz nebo www.diazivot.cz.