Při léčbě interferony, které se používají u části pacientů v první, rozhodující fázi léčby, může organismus vytvářet neutralizační protilátky. Ty pak u tří až 33 procent pacientů blokují účinek léku, řekl přednosta motolské neurologické kliniky Martin Bojar.

Dosud se provádějí pouze klinická vyšetření pacientů a na vytváření protilátek se usuzuje podle toho, zda se jejich stav zhoršil. Je to nepřesné, a dochází tak i k časové prodlevě.

Roztroušenou sklerózu nelze vyléčit, ale může se zpomalit její rozvoj

Roztroušená skleróza je chronické progresivní onemocnění centrálního systému vyvolané poškozením obalů nervových vláken. Imunitní systém člověka vlastně začne reagovat proti nervovému systému. Tato porucha postupně omezuje hybnost i smysly nemocných a vede mnohdy až k jejich invaliditě. Nemoc nelze vyléčit, ale lze při včas zahájené léčbě v době, kdy ještě nervový systém není zničený, zpomalit její vývoj a snížit počet náhlých zhoršení, uvedla odbornice na neuroimunologii Eva Havrdová.

Podle lékařky Jany Pikové se bude vyšetření na protilátky provádět z krve a laboratoř bude pracovat pro všechna centra pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy, kterých je v České republice čtrnáct. 

Roční léčba roztroušené sklerózy interferony typu beta stojí 300 000 až 400 000 korun, ale má vysokou účinnost. Interferony typu alfa se užívají při léčbě žloutenky, nádorových onemocnění a onemocnění kůže. V budoucnu bude laboratoř možná vyšetřovat i tvorbu protilátek dalších léků.