"Úhel 135 stupňů těla vůči stehnům se ukázal jako nejlepší pozice při sezení, a ne úhel 90 stupňů, tedy když je tělo rovné, jak se všeobecně pokládá za normální," řekl Waseem Amir Bashir na výroční lékařské konferenci v Chicagu.

Vědci s pomocí nového systému na využívání magnetické rezonance dospěli k závěru, že při rovném sezení se příliš zatěžuje páteř a vazivo. To podle nich může po delším čase vyvolat deformace a chronické bolesti kříže.

"Naše tělo není uzpůsobeno pro mnohahodinové sezení, ale moderní život nutí většinu obyvatel planety pracovat v sedě," uvedl Bashir z kanadské Alberty. Zdůraznil, že podle statistik se bolení zad stalo hlavní příčinou pracovní neschopnosti v USA.