Symptomy posttraumatických poruch zahrnují retrospektivní vzpomínky nebo znovuprožívání traumatu, spánkové problémy, noční můry, panické ataky a deprese.

David Tolin z University of Connecticut s kolegyní Ednou Foaovou z University of Pennsylvania sledovali, které z pohlaví trpí posttraumatickými poruchami častěji.

Jejich výsledky hovoří jasně, muži mají vyšší riziko traumata prožívat, ale ženy mají naopak větší šanci, že u nich vznikne po traumatu porucha. Ženy častěji zažívají sexuální útoky, jsou častěji zneužívány jako děti, ale méně často jsou oběťmi nehod, nesexuálních napadení, katastrof, válek a svědkyněmi úmrtí či zranění.

Vědci míní, že právě sexuální trauma může způsobovat větší emocionální postižení. Ale i když se odborníci zaměřili u mužů a žen na stejný typ traumatu, ženy z celého problému vycházely hůře s vyšší mírou postižení posttraumatickými poruchami. Jako příklad lze uvést účast na nehodě motocyklu. Mezi mužskými oběťmi této pohromy se vyskytuje méně pacientů s posttraumatickými poruchami než u srovnatelného počtu žen se stejným zážitkem.