Informace shromážděné ve studii pomohou nejen vyvrátit některé obecně rozšířené mýty o sexuálním chování, ale poslouží i k určení metod, jež pomohou zlepšit sexuální zdraví ve světě, řekla vedoucí studie Kaye Wellingsová z londýnské School of Hygiene and Tropical Medicines. Stejně jako mnozí jiní byla některými výsledky studie překvapena.

Promiskuitních lidí je víc v průmyslově rozvinutých zemích

Vědci například očekávali, že nejpromiskuitnější chování je v takových oblastech jako Afrika, kde je nejvyšší výskyt sexuálně přenosných nemocí. Ve skutečnosti se ale k promiskuitě přiznávali více partneři z průmyslově rozvinutých zemí, kde je výskyt takových nemocí relativně nízký.

"Doposud vládlo mylné přesvědčení, že největší promiskuita je v Africe, která je jednou z potenciálních příčin rychlého šíření HIV/AIDS," řekl ředitel výzkumného ústavu reprodukčního zdraví při Světové zdravotnické organizaci Paul van Look, který se na studii nepodílel.

Podle Wellingsové možná při nákaze sexuálně přenosnou chorobou hraje promiskuita méně důležitou roli než takové faktory jako chudoba nebo vzdělání; týká se to například osvěty v používání kondomu.

Se sexem se začíná mezi patnácti a devatenácti

Studie také ukázala, že lidé nezačínají se sexuální aktivitou stále dříve, jak se doposud předpokládalo. Téměř všude mají muži a ženy první sexuální zkušenost mezi patnáctým a devatenáctým rokem života. Ženy přitom o něco dříve než muži.

Vědci rovněž zjistili, že nejvíce se sexu věnují manželé a že se neustále posunuje věk při uzavírání manželství, a to i v rozvojových zemích.

I když z toho vyplývá, že přibývá předmanželského sexu, neznamená to nutně, že jde o nebezpečné chování. Někdy jsou vdané ženy ohroženější než svobodné.

"Za jistých okolností je svobodná žena přístupnější hovoru o bezpečném sexu než vdaná," řekl van Look. Vdané ženy v Africe a Asii jsou často ohroženy manžely, kteří navštěvují prostitutky.

Počet sexuálních partnerů je mezi ženami a muži bohatých států téměř vyrovnaný

Pokud jde o počet sexuálních partnerů, je poměr mezi ženami a muži v bohatých zemích vyrovnanější než v zemích chudých. Například muži i ženy v Austrálii, Británii, Francii a USA mají téměř stejný počet sexuálních partnerů. Naopak v Kamerunu, na Haiti a v Keni mají muži většinou více partnerek, zatímco ženy mají často jen jednoho.

Tato nerovnost má výrazné dopady na zdraví lidí. "V zemích, kde jsou ženy závislé na svých mužských partnerech, si většinou nemohou dovolit žádat na nich používání kondomu a pravděpodobně ani nevědí o jejich nevěrách," říká Wellingsová.

Vzhledem k tomu, že sexuální zvyklosti jsou ve světě různé, nemůže fungovat jednotný přístup k sexuálnímu zdraví. "Sexuální chování se v různých částech světa řídí různými ekonomickými, náboženskými a sociálními pravidly," řekla.