"Naše studie naznačuje, že některé druhy rysů osobnosti mají genetický základ. To může být významné, pokud jde o to, zda lidé mají také návyky, jako je kouření, či zda se jich následně vzdají," cituje agentura Reuters doktora Marcuse Munafa ze střediska.

Podle tohoto vědce to ale neznamená, že by lidé byli vydáni napospas svým genům, protože svou nemalou úlohu hraje rovněž výchova a také vliv rodiny a přátel.

K závěru, že geny mají nějaký vliv na lidské návyky, dospěli vědci po opětném prozkoumání 46 studií, které zahrnovaly údaje o 20 tisících osobách. Marcus Munafo a jeho tým zjistili, že genetická skladba může ovlivňovat sklon osobnosti k jistým závislostem.