U žen převládá jen mírná spokojenost

Celkem 63 % žen staršího středního věku uvedlo, že sexuální život v období přechodu je důležitý. Je jasné, že jeho význam s věkem klesá. V hodnocení vlastního sexuálního života uvádí spokojenost téměř tři čtvrtiny padesátnic, ale velmi spokojeno je jen 17 % žen.

Důvody nespokojenosti je třeba hledat také na straně partnera. Ženy uvádějí, že partner o ně nemá zájem, je impotentní či mu chybí dostatek citu atd. Naopak respondentky, které mu takový význam nepřikládají, hovoří nejčastěji o snížené potřebě, nechuti, nezájmu, či neschopnosti dosáhnout orgasmu. Často se jako důvody objevují i nepříjemné pocity při styku a bolestivost. To jsou příčiny, které obvykle uvádějí ženy trpící příznaky menopauzy. Klimakterium má nesporně negativní vliv na jejich sexuální život i postoj k němu.

Nespokojenost v sexuálním životě je zhruba stejně častá jak u žen, které užívají přípravky na zmírnění klimakterických potíží, tak i u těch bez léčby. Z toho vyplývá, že současná léčba menopauzy nevede u žen ke zlepšení spokojenosti se sexem.

Nemluví o tom ani s lékařem

Ačkoli poruchy sexuální apetence trápí ženy častěji, než například bolestivost nebo nepříjemné pocity při styku, nejsou pro většinu žen důvodem k návštěvě lékaře.

Polovina žen po padesátce také přiznala, že má zábrany o těchto problémech hovořit s gynekologem. Čtvrtina příznaky považuje za normální projev stárnutí, a proto situaci neřeší. Pětina se o nich stydí mluvit a 14 % žen si myslí, že by jim nebyl lékař schopen účinně pomoci. Zábrany mají častěji pacientky gynekologů než ty, které navštěvují lékařky.

Pouze třetina žen zmínila, že o svých sexuálních problémech s lékařem již hovořila. Většině z nich gynekolog nabídl terapii, ale u více než pětiny bylo výsledkem rozhovoru jen ujištění pacientky, že se jedná o běžné potíže a není třeba je řešit.