Napsal to americký tisk s odvoláním na autora studie Johna Kelsoea z Kalifornské univerzity v San Diegu. Možnost objevu genu připustil Melvin McInis z Univerzity Johna Hopkinse v Baltimoru. Podle něho studie přinesla zatím nejpádnější důkazy ukazující na jeden z genů, které vědci podezřívali, že maniodepresivní nálady spouštějí.

Maniodepresemi trpí 2,3 miliónů americké dospělé populace. Kelsoeova práce poukazuje na gen nazývaný GRK3, který ovlivňuje citlivost mozku na chemické látky, jež zprostředkovávají proud informací mezi mozkovými buňkami. Chybný gen může podporovat maniodepresivní nálady tím, že zvýší citlivost na mezibuněčná chemická poselství přenášená dopaminem a dalšími látkami, uvedl Kelsoe.

Kelsoeův tým zjistil statistickou souvztažnost mezi jednou variantou genu GRK3 a výskytem nemocí, když porovnal dědění genu z rodičů na děti v rodinách s dlouhou historií psychické choroby. V těchto rodinách byla varianta genu předávána z rodičů na děti mnohem častěji, než by odpovídalo náhodnému výběru. To podle něho naznačuje, že tato varianta genu je chybná a zvyšuje citlivost k chorobě.