Z odpovědí na otázky, jež zpracoval německý institut Eisele & Noll, mimo jiné vyplynulo, že jsou pro šťastný svazek dokonce důležitější než společné děti. Všech 574 respondentů obojího pohlaví se v podstatě shodlo na tom, že oddací list nehraje příliš důležitou roli, stejně jako počet let, po něž trvá společné soužití. Připustili, že se současným partnerem jsou nadmíru spokojeni. Dělníci a řemeslníci o něco více než důchodci, páry ve střední příjmové kategorii více než dvojice s nízkým nebo naopak vysokým výdělkem.

"Pro šťastný vztah je nesmírně důležitý i pocit volnosti a svobody," uvádí se v závěrečné zprávě. Za podstatně spokojenější se mnohem častěji označovali ti, kteří spolu nesdílejí domácnost, než ti, kteří se denně setkávají u stolu a v posteli. Výborně fungující partnerství připustily dvě třetiny dotázaných do třiceti let. K témuž hodnocení však dospěla necelá polovina lidí, kteří už překročili šedesátku.