V současné době se v Česku rozvádí téměř každé druhé manželství. Česká republika patří podle statistik k zemím, kde žije největší podíl rozvedených párů v Evropě.

Pravděpodobnost brzkého odstěhování z domova podle odborníků ovlivňuje například i počet sourozenců, vzdělání či velikost bydliště. I při zohlednění dalších faktorů, které mají na opuštění rodného hnízda vliv, demografka zaznamenala, že ženy, které zažily rozvod svých rodičů, měly o 44 procent vyšší pravděpodobnost odchodu z domova než jejich vrstevnice z úplných rodin.

Rozvod rodičů také podle ní snižuje věk při začátku soužití s prvním partnerem. Nepřímo tak může ovlivnit množství rozvedených párů u další generace. Nízký věk při vstupu do partnerského svazku podle demografů totiž zvyšuje pravděpodobnost jeho pozdějšího rozpadu. Čím ve vyšším věku žena sňatek uzavírá, tím je pro ni pravděpodobnost rozvodu nižší, upřesnila autorka studie.

"Stále větší množství dětí během svého vývoje prochází různými typy rodinného uspořádání a mnoho dětí žije v neúplných či rekonstruovaných rodinách," zmiňuje Šťastná ve své studii. Důsledky rozvodu se proto podle ní mohou postupně měnit.

Až 47 procent všech manželství končí rozvodem

Česko má podle odborníků již vrchol počtu rozvodů pravděpodobně za sebou. Vloni jich statistici zaznamenali nejméně za posledních pět let - přes 31 000. V Česku se tak podle Českého statistického úřadu rozvádí asi 47 procent všech manželských párů. Pětina mužů a žen takto ukončí svá manželství za život dokonce dvakrát či vícekrát. Podle loňských údajů české páry spolu stráví průměrně 12,2 roku.