Přístroj, který sestrojil se svým týmem fyzik Clarbruno Vedruccio z boloňské univerzity ve spolupráci s italskou společností Galileo Avionica, pracuje na principu mikrovln. Tento postup byl původně uplatněn v přístrojích pro vyhledávání nekovových nášlapných min.

Při prvních zkouškách se ukázalo, že Verdrucciův přístroj je s to rozpoznat 66 až 93 procent zhoubných nádorů. Přístroj tvoří kovová tyčka, kterou se projíždí podél těla, aniž se pacient musí svlékat. Mikrovlny, které vysílá, mají frekvenci mezi 400 a 1350 megahertzi, což je méně než u bezdrátových telefonů.

Rychlá a efektivní metoda

Tkáně, na které mikrovlny působí, samy vysílají vlny a ty se navzájem pronikají s původním signálem. Výsledek průniku vln z přístroje a vln z tkáně (interference) zachycuje anténa. Vedruccio a jeho tým zjistili, že rakovinné nádory na rozdíl od zdravých tkání vytvářejí při 400 megahertzích obzvlášť silné interference. Badatelé soudí, že tato skutečnost je důsledkem odlišných elektrických vlastnosti zdravé a rakovinné tkáně.

Při klinických zkouškách v nemocnici svatého Karla Boromejského v Miláně tento skener zjistil rakovinu prostaty u 93 procent pacientů ještě před tím, než u nich byla prokázána biopsií. "Tento skener je ideální pro hromadné prohlídky, protože je rychlý, neinvazivní a velmi citlivý," prohlásil urolog Carlo Bellorofonte, který řídil ověřování nového přístroje. Při druhé studii, do které bylo zařazeno 200 žen, se na onkologickém ústavu v Miláně ukázalo, že rozpoznal 66 procent výskytu rakoviny prsu. Studie v případech rakoviny plic, žaludku a jater jsou těsně před ukončením.