Studie prokazuje nové spojení mezi tím, jak se dítě vyvíjí v děloze a v raném dětství, a rizikem zlomeniny kyčelního krčku v pozdějším věku. Do studie bylo zahrnuto 178 mužů a 155 žen ve věku 60-75 let. Posuzovala se jejich porodní váha a váha v dospělosti, ale také způsob života a stravování.

Doktor Kassim Javaid prováděl výzkum pod dohledem Cuse Coopera, profesora revmatologie na univerzitě v Southamptonu, který sice již dříve přišel na to, že už počáteční vývoj ovlivňuje nárůst kostní hmoty, ale souvislost s kyčelním krčkem neznal. Vzhledem k tomu, že fraktury krčku jsou jedním z nejčastějších důsledků osteoporózy, chtěl doktor Javaid prozkoumat vztah mezi vývojem v děloze a v období po narození a stavem kyčelního krčku. Zjistil, že malý růst v prenatálním stadiu a rok po narození může mít vliv na mechanickou sílu krčku o sedm desetiletí později.

Nový poznatek je důležitý pro prevenci

Jak muži, tak i ženy s nízkou porodní váhou měly ve stáří značně zúžený kyčelní krček a tedy vyšší riziko jeho zlomení. "Biologickým důsledkem této geometrické změny krčku je omezená hybnost a zvýšené riziko zlomeniny," řekl doktor Javaid. "Tato informace je zásadní, protože nám umožní vytipovat lidi, kteří jsou silně ohroženi osteoporózou. My jim nyní budeme moci poradit správný způsob životního stylu a stravování a také je včas léčit. Doufám, že to pomůže snížit riziko osteoporózy v pozdějším věku."

Mluvčí National Osteoporosis Society Emma Burrowsová řekla, že výzkum ukázal důležitost zdravých kostí v raném věku. Pro vybudování zdravých kostí je důležitá vyvážená strava bohatá na vápník a zátěžová cvičení. Výzkum ukázal, že rodiče musejí myslet na zdravé kosti svých dětí od velmi raného stadia a přizpůsobit tomu životní styl tak, aby předešli frakturám v pozdějším věku.