Stínovou zprávu vypracovaly společnost Gender Studies, Liga lidských práv a Evropské centrum pro práva Romů. Jejich zástupci ji přednesou výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen. Dokument se zaměřuje na znevýhodnění žen na trhu práce, domácí násilí či zastoupení žen v politice. Velkou pozornost věnuje nedobrovolným sterilizacím romských žen. Prezentace stínové zprávy bude následovat poté, co čeští úředníci seznámí výbor s vládní zprávou o diskriminaci. Stejný postup je i u dalších zemí.

V oficiálním dokumentu se kabinet zmiňuje o pokroku v legislativě, zřízení rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů či o kampani proti domácímu násilí. Podle stínové zprávy je i přes pokrok ale stále právní ochrana žen nedostatečná a jejich práva bývají porušována. "Žena má v rodině i ve společnosti to postavení, které si sebevědomě vlastním úsilím vytvoří. Není jí ani ta nejlepší pozice předem zapovězena, ale také jí nemůže být bez dalšího darována," uvedli představitelé svazu mužů.

Ženy tvoří něco přes polovinu české společnosti. Ve sněmovně jim připadá zhruba 15 procent křesel, v Senátu 11 procent. V dosluhující vládě zasedají dvě ministryně. Ženy v Česku mívají v průměru asi o čtvrtinu nižší mzdy. Pracují totiž hlavně v oborech s menšími výdělky. Podle odborné studie ale i ženy na stejných pozicích a se stejnou kvalifikací jako jejich kolegové dostávají zhruba o desetinu nižší plat než oni. Na českých ženách, které pracují stejně jako jejich partneři, leží často také většina péče o rodinu.

Podle svazu je stínová zpráva "falešný evergreen o ponížení žen" a společnost Gender Studies chce na sebe díky ní upozornit. Sdružení protestuje proti tomu, že by "pomluvy o útisku žen" měly být v New Yorku představeny jako "pravdivý obraz naší české společnosti" a protipól vládní zprávě. "To už není žádné domácí škádlení, to je kriminální čin!" míní vedení svazu.