Kathleen Connellová z Yale University označila výsledky studie za zajímavé, neboť zdůrazňují neurologický původ sexuálních dysfunkcí ženy. Jen ve Spojených státech s problémy ke gynekologovi přichází statisíce žen ročně ve věku mezi padesáti a čtyřiasedmdesáti roky. Stěžují si většinou na sníženou touhu, neschopnost dosáhnout orgasmu a zvýšenou bolestivost při pohlavním styku. U mužů existují také sexuální dysfunkce, ale podle lékařů mají v naprosté většině případů psychologickou podstatu, což u žen neplatí.

"Sexuální odpověď je složitá a zahrnuje vztahy mezi nervovým systémem, cévním systémem a opornou soustavou. Přestavba či poškození v některé z těchto soustav může způsobit vznik sexuální dysfunkce," míní docentka Connellová.

Na Lékařské fakultě Alberta Einsteina s kolegy zkoumala genitální nerv obsluhující svaly pánevního dna a také klitoris a vagínu. Polovina z dobrovolnic, které američtí odborníci testovali, měla sexuální dysfunkci, dvacet procent pak více než jednu.