Muži by měli mít na mysli, že se jim postupně snižuje plodnost a potencionální schopnost počít zdravého potomka.

Muži i ženy v posledních letech odkládají početí rodiny. Od roku 1980 se prudce zvyšuje počet dětí, jejichž otec má při narození mezi pětatřiceti a devětačtyřiceti lety. Ruku v ruce s těmito čísly se výrazně snižuje počet tatínků mladších třiceti let. Mužům s narůstajícím věkem přitom ubývá spermií, které jsou také méně aktivní.